Sårbarhet

 

 

           Å leve er å gjøre seg selv sårbar. Derfor velger så mange å

           holde seg i live framfor å leve.

                                                   Jan Vincent Johannesen

 

 

              I visse perioder er vi mer sårbare enn ellers. Vi kan ha følt oss avvist eller oversett, ikke lyttet til eller blitt tatt på alvor. Tilsynelatende bagatellmessige ting kan ha hopet seg opp over tid og har gitt oss en følelse av å ikke bli verdsatt. Det kan føre til at vi overreagerer hvis noen gjør eller sier noe vi tolker på en negativ måte. Vi kan reagere med sinne eller depresjon og med tanker som kverner i hodet, Vi kan begynne å tvile på vår egen verdi, tenke at vi ikke er gode nok, at andre er flinkere og bedre likt.

              Vi er alle skjøre vesener.Selv de som tilsynelatende er selvsikre og sterke, kan føle seg små og svake. Kanskje prøver de å kompensere for sin indre usikkerhet ved å tråkke på andre. De viser gjerne fram en tøff fasade og liker å skryte av alt de har fått til og hvor udugelige andre er. Vi mennesker har så mange sider, gode og dårlige, svake og sterke. Vi har lett for å sammenligne oss med andre og å føle at vi kommer til kort på ett eller flere områder.

              Vi trenger å lære å akseptere oss selv akkurat som den vi er. Det er lov prøve og feile, ingen er perfekte, men vi kan gjøre så godt vi kan ut fra de forutsetninger vi har. Hvis noen sårer oss, er det ikke nødvendig å gå i forsvar eller å reagere med sinne. Da er det mer fruktbart å spørre hva hen mente med den bemerkningen eller handlingen, så kanskje kan vi få en oppklaring. Ofte tolker vi det andre gjør eller sier i verste mening. De fleste av oss er ikke alltid så bevisste på hvordan det vi sier eller gjør kan virke på andre, så det er også noe som er verdt å tenke gjennom.

              Sårbarhet har mye med mot å gjøre. Vi trenger å ta sjanser hvis vi skal utvikle oss som mennesker. Vi trenger å stå fram som den vi er, selv om vi risikerer å bli møtt med kritikk. Alle som stiller seg selv i rampelyset, enten det er som kunstnere, politikere eller annet, er sårbare. Sårbarhet er like mye en styrke som en svakhet. Et lite barn eller noen som lett kan bli utnyttet, er sårbar og må vernes om. Men generelt sett er sårbarhet en egenskap som er bra for oss mennesker og som gjør oss mer ekte og levende.