Å se helheten

 

                                         Helheten er større enn summen av delene.

 


              Ofte treffer vi for raske konklusjoner. Det gjelder på mange områder og svært ofte i forhold til mennesker. Vi legger merke til en egenskap, noe ved utseendet, en mening vedkommende gir uttrykk for eller noe annet, og straks plasserer vi han eller henne i en viss kategori. Men mennesker er mangesidige, og det gjelder alle.
             En kjent indisk fabel omtaler seks blinde menn og en elefant. De ønsket å finne ut hvordan en elefant så ut, så da de var heldige å finne en, gikk de så nær at de kunne ta på den. Den ene kjente på siden av elefanten og sa at den var som en mur. Den andre kjente på elefantens støttann og mente den så ut som et spyd. Nei, den er som en slange, sa den tredje, som hadde fått tak i snabelen. Den fjerde tok tak i et av ørene og mente den lignet mest på en vifte. Den sjette fikk slengende elefantens hale i ansiktet og var sikker på den hadde form som et tau. Deretter begynte de seks blinde å krangle om hvordan elefanten så ut, og slik er det med de fleste av oss. Vi legger merke til en eller flere detaljer ved et menneske eller noe annet og tolker ut fra det.
            Et helhetlig menneskesyn innebærer at vi ser på mennesket som bestående av både fysiske, psykiske, sosiale og åndelige dimensjoner, og disse utgjør en helhet som påvirker hverandre gjensidig. Ofte blir en eller flere av disse delene neglisjert. Legene konsentrerer seg først og fremst om den fysiske kroppen, selv om årsaken til plagene kan ha røtter i noen av de andre dimensjonene. En lærer vil kanskje legge mest vekt på intellektuelle og sosiale ferdigheter, mens en prest eller annen åndelig leder er mest opptatt av personens religion eller tro.
            Vi plasserer ofte mennesker ut fra hvilke hudfarge der har, hvilken religion eller kultur de tilhører eller ut fra hvilket yrke eller utdannelse de har. Men da ser vi ikke hele bildet. Et menneske er så mye mer mangfoldig enn det vi ser, tror eller tenker om vedkommende. For det første er hvert enkelt individ mangesidig, men også innen hver av de nevnte kategorier finnes det mange forskjeller. Vi trenger å se på helheten så godt det lar seg gjøre, og det gjelder det meste av det vi befatter oss med. Det meste er ikke svart eller hvitt, men har mange farger og nyanser. Ingen er nok i stand til å kunne se og forstå hele bildet, men da er det fint iallfall å kunne stille seg åpen for at det er mye vi ikke vet og at sannheten kan ligge et helt annet sted enn hvor vi innbiller oss at den er.