Selvbedrag

 

Det er mye lettere å se til høyre og venstre enn å se inn i seg selv

                                             Søren Kierkegaard

 

 

              Selvbedrag er noe alle til en viss grad er rammet av. Det er lett å lyve for seg selv for å flykte fra en smertefull sannhet, noe som truer vårt selvbilde eller vår oppfatning av virkeligheten.

              Oftest skjer dette ubevisst. Vi orker ikke å innrømme for oss selv noe som kan være innlysende for andre. Det kan dreie seg om et avhengighetsforhold, som for eksempel alkoholmisbruk. Når andre konfronterer oss, tyr vi til bortforklaringer og unnskyldninger og prøver å lure både oss selv og andre til å tro at vi har kontroll.

              Den sveitsiske psykologen Carl Gustav Jung snakker om det som han kaller Skyggen, som er sider ved personen som bevisstheten ikke vil vedkjenne seg. Disse skyggesidene blir ofte projisert ut på mennesker som vi ikke ønsker å identifisere oss med. Det er sider eller egenskaper som vi ikke vil vedkjenne at de også finnes hos oss selv.

             Men selv om vi gjør vårt beste for å framstå som vellykkede, er det oftest negative tanker om oss selv som ligger under. Vi har et forvrengt selvbilde både på godt og vondt og har vanskelig for å akseptere også de de gode egenskapene. Vi har alle både positive og negative sider, men det kan være lett å fokusere på det negative. Så når vi tenker at vi ikke er gode nok, dyktige nok, pene nok eller hva det enn måtte være, så er det også selvbedrag. For det første er ingen perfekte, og ingen trenger å være det. Det viktigste er at vi er ærlige mot oss selv og står fram som den vi er. Og hva er det å være god nok? Vi er alle unike, og vi kan ha talenter og ferdigheter som flertallet mangler. Ingen er gode til alt, men alle er gode til noe. Vi kan bli flinkere til å fokusere på våre styrker heller enn våre svakheter, men også til å tørre å vise fram våre svakheter til andre i stedet for å framstille oss selv som noe vi ikke er.

              Slike feilaktige forestillinger om oss selv kan det være vanskelig å bli kvitt. Det krever at vi blir mer bevisste på egne tanker, følelser og handlinger, og hos mange kan dette også kreve langvarig terapi. Det er vel neppe noen som kommer helt i mål, men det går an å ta noen små skritt ved å prøve å være så ærlig mot seg selv som mulig. Det krever både mot og styrke å innrømme egne feil og svakheter, så det er vanligvis en langvarig prosess, men i den grad vi kan se hvor vi trenger å forbedre oss og samtidig akseptere at vi ikke er så perfekte som vi liker å tro, så kan vi lære å bli mer autentiske og ekte og ikke lenger holde oss selv og andre for narr.