Å tenke langsiktig

 

 

                Bygg låve, det vil ikke alltid være sommer.

                                                                      (Hesiod)

 

            Jeg har flere ganger tatt til orde for hvor viktig det er å leve her og nå. Det er viktig fordi nåtiden er det eneste vi har. Det er den vi befinner oss i hvert øyeblikk, og da trenger vi å akseptere den om vi liker den eller ikke. Ved å lengte tilbake til fortiden eller å passivt bekymre oss for framtiden, oppnår vi ingen ting. Vi må godta det som er for øyeblikket, men det betyr ikke at vi ikke kan gjøre noe for å skape en bedre framtid.

             De fleste har en tendens til å tenke og handle kortsiktig. Vi ønsker å oppnå en øyeblikkelig behovtilfredstillelse uten å reflektere særlig over konsekvensene. Mange spiser usunt, røyker for mye eller mosjonerer for lite, selv om de vet at det kan skape helseproblemer på lengre sikt. I en tid med alvorlige klimaforandringer og alt det medfører av forurensing, flomkatastrofer og andre negative konsekvenser, er vi nødt til å tenke langsiktig og å handle nå, hvis vi skal ha en mulighet til å bremse denne utviklingen. Det er viktig å forebygge, enten det gjelder sykdommer eller framtidige ulykker og katastrofer. Vi vet ikke alltid om det vi gjør har særlig betydning, vi har ingen garanti for hvordan framtiden blir, men ved å forholde oss passivt og tenke at det likevel ikke nytter, er sannsynligheten større for at vi får rett.

             Å legge om våre inngrodde vaner kan være krevende og er sjelden særlig lystbetont. Det vet tidligere røykere, som mislyktes gang på gang i sine forsøk på å slutte. Vi vil nødig gi avkall på noe vi liker og som gir nytelse, selv om vi vet at det er usunt. Vi ønsker gode opplevelser og fråtser i mat, dyre forbruksartikler og feriereiser, selv om vi vet at det vil være skadelig for klimaet på lengre sikt.

             Våre politikere har ofte en tendens til å tenke kortsiktig. Da er det gjerne det å vinne neste valg som gjelder. De prøver å sanke stemmer og å konkurrere med andre partier ved å fremme saker som er populære i befolkningen, og det kan føre til dobbeltkommunikasjon, at budskapet blir utydelig og at det kan bli vanskelig å skille enkelte partier fra hverandre. I næringslivet og på alle områder hvor økonomi er involvert finnes også mye kortsiktig tenkning. Da handler det om profitt, om hva som er lønnsomt nå, og da er det lett å se bort fra skadevirkningene det kan medføre på lengre sikt. Men det siste er viktig både på individnivå og på samfunnsnivå. Vi trenger alle å tenke langsiktig. Det er fornuftig for å forebygge skader, men det forhindrer ikke at vi skal være til stede her og nå. Vi kan glede oss over og sette pris på det vi har uten å miste det større perspektivet av syne: At vi har mulighet til å påvirke framtiden med de valgene vi tar nå.