Forventninger

             Av Malin Rysstad (gjesteskribent)

 

 

 Er du en som kjenner på at andre har forventninger til deg? En som ikke liker å måtte "takke nei" til invitasjoner fra andre, i frykt for å bli møtt med skuffelse eller sinne fordi du ikke innfrir deres forventninger?

 

  Det er ikke din skyld at andre har forventninger til deg som du ikke ønsker eller kan innfri. Du kan ikke sørge for at alle du har en relasjon til skal være enige i de valgene du tar i livet, men du kan gjøre ditt beste for å forklare hvorfor du tar dine valg, og hvorfor det er viktig for deg. Andre mennesker sine tanker, følelser og meninger er ikke ditt ansvar. Det som er ditt ansvar er å gjøre det som er riktig for deg i ditt liv.

 

Og til deg som kjenner på skuffelse fra andre, hvordan unngå det? Løsningen er å ikke ha forventninger, men heller sette pris på det som er positivt. Vær glad for det som kommer til deg, og det som ikke kommer - ja, da var det sånn det skulle være. Lær deg til å akseptere det som «er».

 

For du har et valg, du kan velge å la deg irritere, kjenne på skuffelse eller kjenne på oppgitthet i forhold til forventninger på ulike arenaer som fra familie og venner. Ikke bruk krefter til å lure på hvorfor personen takker nei eller avlyser en avtale, tenk heller at det er en grunn for det. Stol på at valg og prioriteringer personen gjør, blir gjort med tanke på hva vedkommende trenger og ønsker på det tidspunktet.

 

De ubehagelige tankene og følelsene du kjenner på av en "avvisning", de trenger ikke bli gitt oppmerksomhet. De kan styres ved å velge å fokusere på noe annet, som å finne på noe hyggelig for deg selv i ditt liv. Vi må ikke glemme at vi alle lever i vår versjon av verden, og vi må ta vare på vår egen for at vi selv skal ha det bra.

 

Velg å være den som gir andre mulighet til å ta valg som er for sitt eget beste. Det er jo det man ønsker for de man har rundt seg og er glad i.