Gode forbilder

 
                       Vær den forandringen du ønsker å se i verden.

                                                                   Mathama Gandhi

 

              De fleste av oss har vel noen vi beundrer og ser opp til – enten på grunn av en eller flere egenskaper eller noe vedkommende gjør eller har gjort. Vi kan ha forbilder som er kjent for sine gode gjerninger eller som kjemper en kamp mot urettferdighet og diskriminering. Eksemplene er mange: Jesus og Buddah som fokuserte på kjærlighet og medfølelse, Martin Luther King som kjempet mot rasediskriminering og undertrykkelse av de svarte, og den unge aktivisten Malala Yousafzai som førte en kamp for jenters rett til utdanning.Alle disse menneskenes holdninger og handlinger har fått store ringvirkninger. Jesus og Buddah var opphav til hver sin verdensreligion med millioner av tilhengere. Martin Luther King var foregangsfiguren som bidro til å oppheve raseskillet mellom svarte og hvite i USA, og Malala har stått fram som en viktig inspirasjonskilde i kampen for kjønnsdiskriminering av jenter og ble belønnet med Nobel fredspris 16 år gammel. En annen ung aktivist er svenske Greta Thunberg. Som 15-åring begynte hun å skulke skolen hver dag og å sette seg ned foran den svenske Riksdagen i protest mot politikernes manglende vilje til å ta klimaendringene på alvor.Gretas enkle protest har fått enorme ringvirkninger og hun er blitt forbilde for titusenvis av ungdommer over hele verden, som jevnlig går til skolestreik for klimaet.

              De personene jeg har nevnt her er kjent over hele verden og har inspirert millioner. Men mange av våre forbilder og rollemodeller er hverdagsmennesker som ikke har gjort seg spesielt bemerket. Det kan være en nabo, en arbeidskollega eller en person du knapt kjenner, som av en eller annen grunn har gjort et dypt inntrykk. Kanskje er denne personen spesielt omsorgsfull, modig, engasjert, kreativ, handlekraftig, eller hva det enn måtte være. Det som betyr noe er at dette er et menneske du beundrer, som har egenskaper du synes er verdt å trakte etter. Antakelig har du selv de samme egenskapene, mer eller mindre latent, men har ikke greid å utvikle dem i særlig grad.

               For å utvikle våre beste potensialer kan det være bra å ha noen forbilder eller rollemodeller som noe å strekke oss etter, men minst like viktig er det å etterstrebe å være et godt forbilde for andre. Vi kan gå foran som gode eksempler ved å la våre beste egenskaper og verdier komme til uttrykk. Vi trenger ikke å utføre store og viktige handlinger for å framtre som rollemodeller. Det kan være nok med et smil og noen hyggelige ord, å gi positive tilbakemeldinger til en vi synes fortjener det. Vi har alle stor påvirkningskraft, og det å framtre på en slik måte kan skape ringvirkninger til de vi omgir oss med, noe som igjen kan påvirke andre og fjernere omgivelser, noe Greta Thunberg er et godt eksempel på.

               Det er også viktig at vi kan være gode rollemodeller for våre barn. De fleste barn ser opp til sine foreldre, og da er det bra om vi kan gå foran som gode eksempler, at den atferd vi ønsker å se hos våre barn er noe vi selv kan leve opp til å praktisere.

             Så det å ha noen gode forbilder tenker jeg er bra for oss alle. Å selv kunne være et godt forbilde, er noe vi må jobbe med hver dag. Vi greier neppe hundre prosent å leve opp til våre idealer, men ingen er perfekt og så lenge vi er oss bevist hvordan vi ønsker å framtre og gjør så godt vi kan, så er det godt nok.