Kontakt og nærhet

 
 

           Gode venner er engler som løfter oss opp igjen  når      

             våre vinger har glemt hvordan det er å fly.

 

                                                                                              Nils Bredesen

 

             Når vi blir kjent med nye mennesker, kan mange følelser oppstå. Vi kan oppleve grader av sympati, likgyldighet eller antipati, men med enkelte kan vi oppleve en umiddelbar kontakt og et dypt vennskap eller kjærlighetsforhold kan utvikle seg. Vi sier da gjerne at «kjemien stemmer» og at vi er på samme frekvens. Vi kan møte andre som vi både liker og har mye til felles med, men uten at en slik spesiell samhørighet oppstår.

             Når en slik dyp kontakt oppstår, lar vi oss berøre på en helt spesiell måte. Vi opplever et fellesskap og føler at vi kan være oss selv fullt ut. Forholdet er preget av tillit, fortrolighet og gjensidig åpenhet. Vi tør å være ærlige, å gi kritikk og å stille krav, uten å sette den andre i et dårlig lys. Vi prøver å være så klare og tydelige som mulig, også på våre egne behov og grenser.

             I motsetning til mange overflatiske bekjentskaper, er nære vennskap noe som varer over tid, gjerne livet ut , og det er kvaliteten,ikke kvantiteten av kontakt som gjelder. Mange av oss har venner og bekjente som vi treffer hyppig, som vi gjør hyggelige ting sammen med, og vi kan trives godt i hverandres selskap, men uten at vi har den dype, nære kontakten. De mer fortrolige og ekte vennene kan være fysisk fraværendedet meste av tiden, men vi opplever likevel en tilstedeværelse. Det er de vi tar en telefon til når livet er tungt eller når vi har noe spesielt gledelig å fortelle. De er til stede for oss og stiller opp, selv om fysisk avstand er stor. Nære vennskap har også betydning for folks helse. I forskningsrapporter har det kommet fram at folk med tette vennskapsforhold både lever lenger og har redusert risiko for sykdom.

             Selv om vi oftest velger venner som ligger ganske nær oss selv i alder, trenger ikke det å bety at det er de vi oppnår best kontakt med. Følelsen av nærhet eller det å være på «samme frekvens» kan like godt oppstå på tvers av generasjoner og har ingen ting med alder å gjøre. Om vi ikke deler så mange erfaringer, så kan vi dele viktige verdier, og uansett har vi mye å lære av hverandre.Det samme gjelder om vi har vokst opp i ulike kulturer, har forskjellige hudfarger eller religion. Dype vennskap kjenner ingen grenser, verken når det gjelder alder,etnisitet eller religionstilhørighet. Vi tilhører alle den samme menneskerasen, og det er det som teller.