Sinne.

 
 

            Det er ingenting galt med sinne så lenge du bruker det

            konstruktivt.

                                                       Wayne Dayer

 

 

             Sinne kan komme til uttrykk på mange måter. Det er en følelse som vi alle har i oss. Den kan være sterk eller knapt merkbar. Den kan vendes innover og ta form av depresjon, selvhat, selvforakt eller selvskading. Vi er sinte på oss selv, straffer oss selv og tar på oss skyld og ansvar for noe vi er helt uskyldige i. Men sinnet kan også vendes utover og er da mer tydelig og identifiserbart.

           Som med innadvendt sinne handler det oftest om en sterk frustrasjon som vi trenger å få utløp for. Det kan være svar på opplevd urettferdighet eller krenkelse og kan ta mange former. I verste fall kan vi ty til aggresiv, utagerende atferd med utskjelling, vold, trusler og sjikane. Vi ønsker å hevne oss eller straffe og såre den som har gjort oss vondt. Men slike ukontrollerte utblåsninger er lite hensiktsmessige og er en umoden måte å møte sinnet på.

             Når vi føler oss krenket kan vi, i stedet for å undertrykke sinnet, vende det innover eller utagere, velge å bruke det på en konstruktiv måte. Vi kan reagere med sunn selvhevdelse og si tydelig fra når vi opplever at noen gjør oss urett. Kunsten er å gjøre det på en saklig og moden måte. I stedet for å angripe den andre, kan vi forsøke å åpne opp for dialog. Vi kan stille spørsmål som «Hva mente du egentlig med det du sa eller gjorde?» og vi må være villig til å lytte. Selv om vi kan være sterkt uenige, gir vi andre en sjanse til å legge fram sitt syn.

             I diskusjon er det gjerne slik at den ene part prøver å vinne og er lite lydhør for hva andre har å si. Samtalen kan utvikle seg til en følelsesladet sirkelgang av anklager, forsvar og nye anklager. Vi ser det ofte i politiske debatter og meningsutvekslinger, men det forekommer vel så ofte på hjemmebane. I dialog derimot, ønsker vi å markere hvem vi er ved å fremme egne behov og prioriteringer, men samtidig være åpen for at motparten har andre behov og ser ting fra andre perspektiver. Men vi trenger ikke å finne oss i utskjelling eller usaklige angrep. Det er viktig å kunne stå opp for seg selv og at vi sier ifra når noe føles urettferdig, men ved å lytte til hva andre har å si, har vi mulighet til å lære noe nytt både om oss selv og om andre.