Tankespinn

 

                     Livet er hva dine tanker gjør det til.

                                                         Markus Aurelius

 

            Vanligvis tenker vi på noe hele tiden. Den ene tanken avløser den andre, og noen vender tilbake igjen og igjen med få variasjoner. Det finnes mange slags tanker. Stress- og bekymringstanker er ganske vanlige. Vi bekymrer oss om helsen vår, om barna våre, om å ikke være gode nok og mye, mye mer. Vi tenker negativt om oss selv og om andre. Selvhat eller selvbebreidelser; vi kan ha sagt eller gjort noe vi angrer, eller bebreider andre for å ha behandlet oss dårlig. Vi fører indre dialoger med oss selv eller med andre, uten å komme noe videre.

             Disse destruktive tankene er ofte ubevisste og repeterende. Når vi først har kommet inn i et slikt negativt tankemønster, kan det være vanskelig å komme ut av det igjen; det krever tid, trening og utholdenhet. Men først og fremst trenger vi å bli bevisst på hva som rører seg i oss. Det vi oftest har problemer med er å bli oppmerksom på og gripe fatt i en tanke mens den er der. I noen retninger innen meditasjon rådes vi til å la tankene komme og gå uten å la oss forstyrre. Vi kan ha fokus på for eksempel pusten, og når en tanke melder seg, gir vi straks slipp på den og konsentrerer oss igjen om pusten. Men en annen metode er å stoppe opp og se på tanken. Vi kan stille oss selv noen spørsmål som:

  • Hvilke kategori tilhører denne tanken?

  • Er det en bekymringstanke?

  • Handler den om relasjoner?

  • Er den positiv eller negativ?

  • Var det noe bestemt som utløste denne tanken?

  • Er dette en type tanke som melder seg ofte?

 

             Vi kan dvele litt ved disse betraktningene, spørre oss selv om det vi tenker nødvendigvis er sant og prøve å snu det negative tankemønsteret til noe mer konstruktivt. Det kan være lettere sagt enn gjort. Det er ikke nok å si til deg selv at «jeg er flink, modig og populær» hvis du ikke føler det. En tanke må føles for at den skal ha noen virkning, og her må det trening til. Hvis vi tenker oss om finnes det alltid noen eksempler på at vi har fått til noe. Vi har vært kreative, gjort noe som krever mot, fått positive tilbakemeldinger på en oppgave vi har utført. Når negative tanker melder seg, kan vi hente fram en slik positiv erfaring og fokusere på det i stedet.

             Når vi gjør dette ofte, blir bevisst på hva vi tenker, stiller oss selv noen relevante spørsmål og erstatter negative tanker med mer positive, vil det påvirke selvbildet vårt og sjansen er stor for at også følelsene vil forandre seg i positiv retning.