Meningsfullt liv.

 

 

 

             Meningen med livet er et liv med mening.

                                                         Robert Byrne

 

 

             Alle søker vi vel på en eller annen måte etter noe som gir livet mening. I alle fall gjelder det nok de av oss som er i stand til å tenke bevisst, men det er ikke dermed sagt at alle bevisst søker et meningsfullt liv.

             Hva som skaper mening vil variere fra individ til individ. For noen kan det være familien eller arbeidet, og bak der igjen ligger gjerne et behov for tilhørighet. Andre igjen har behov for store utfordringer. De ønsker å ha noe å strekke seg etter og setter seg større mål. Og atter andre finner størst mening i naturen, en gudstro eller troen på en åndelig virkelighet.

             Mange av oss forbinder et meningsfullt liv med å kunne bety noe for andre. Å kunne bidra med noe positivt i verden, utgjøre en forskjell på den ene eller andre måten. Noen engasjerer seg i frivillig arbeid, ofte for en sak de virkelig brenner for. Der treffer de gjerne likesinnede, mennesker med felles verdier og/eller felles erfaringer, noe som igjen gir en følelse av tilhørighet.

             Jeg tror at det for svært mange er viktig å leve i tråd med sine verdier. Men for å gjøre det, trenger vi å spørre oss selv hva som er viktig for oss. Vi trenger å bli kjent med oss selv, stille oss selv spørsmål som:

    • Hva er jeg god til?

    • Hvordan kan jeg bruke meg selv på best mulig måte?

    • Er det noe jeg brenner for?

    • Hvorfor er jeg her, finnes det er formål med livet mitt og har jeg en bestemt oppgave å utføre?

             Det handler om identitet, om å være den jeg ønsker å være eller den jeg faktisk er. Det handler om å få brukt seg selv, ta i bruk sine talenter og leve ut sine potensialer. Og det handler om å leve i tråd med egne verdier, om å være ekte og å legge bort den masken vi ofte iklær oss for å tekkes andre. Det er ikke alltid lett. Vi har et ønske om å bli likt og respektert av andre, samtidig som vi har behov for å være oss selv og bli sett og respektert som den vi er. Og disse behovene kan være i konflikt med hverandre.

            Mennesker er ulike. Vi deler ikke alle de samme verdiene, og ingen av oss kan forvente å bli likt av alle. Hvis vi velger å leve et autentisk liv, er det ikke alle som vil like det, men vi har ingen mulighet til å tilfredsstille alle, og det er heller ikke ønskelig. Det som er viktigst er at vi greier å leve så autentisk som mulig. Vi må akseptere at andre har sine egne behov og andre drømmer og verdier enn våre. Vår oppgave er å prøve så godt vi kan å virkeliggjøre våre egne drømmer, å leve i tråd med våre egne verdier og å gjøre vårt beste for å være oss selv på godt og vondt.