Å utgjøre en forskjell.

 

 

            Belønning for en god gjerning er å utføre den.

                                                       Lucius Annæus Seneca

 

              Bryr vi oss nok om hverandre, om miljøet, verden vi er en del av? Bidrar vi nok til å gjøre en forskjell, og på hvilken måte? Gir vi så det monner ut fra ekte engasjement, eller prøver vi bare å lette vår samvittighet? Tar vi innover oss at det er mye fattigdom i verden og store forsskjeller mellom fattige og rike? Eller at mange må flykte på grunn av kriger, vold og forfølgelse,og at vi selv tilhører en priviligert del av menneskeheten?

              Vi er alle beboere av denne kloden, og vi kan ikke fortsette å stikke hodet i sanden. Klimaendringene har vi allerede fått merke på kroppen. Vi ser at fisk dør som følge av forurensing og forsøpling av havet, at isbreer smelter slik at havnivået stiger og fører til stadige oversvømmelser, at livsnødvendige innsekter som bier og humler forsvinner i hopetall grunnet omlegging av landbruket og utstrakt bruk av plantevernmidler. Jeg kunne nevne mange flere eksempler, men ønsker ikke å rette fokuset mot alt det negative som skjer i vår tid, men vil heller at vi reflekterer litt over hva vi kan gjøre med det. Kan vi utgjøre en forskjell?

              Det er lett å tenke at dette får være politikernes ansvar og at vi vi som enkeltpersoner er maktesløse. Vi kan ikke forandre verden, så hvorfor bry oss? La oss nyte livet så lenge vi kan. Dra på feriereiser til eksotiske steder, kjøpe klær og forbruksartikler vi har lyst på, kjøpe, bruke og kaste og følge de nye trendene så lenge vi har råd til det og la andre ta vare på seg selv. Vi vil helst ikke se klimaendringene som skjer og nå blir mer og mer synlige, vi orker ikke å fokusere på kriger eller mennesker som sulter eller er på flukt, de er så langt borte, og de angår oss egentlig ikke. Det ser dessverre ut som det er mange som tenker slik.

              Men nettopp det at alt blir så synlig og at vi får problemene så nær innpå oss, vil kanskje tvinge folk til å tenke annerledes. Innerst inne er det nok mange som ønsket de kunne bidra positivt, hvis de hadde tro på at det nyttet. Jeg mener at alle har muligheter til å gjøre noe. Vi kan bidra som enkeltindivider med små ting; plukke plast og søppel langs strendene, kjøpe mindre av ting vi ikke trenger, gjøre naboer og venner en tjeneste og gi penger til gode formål. Noen gjør kanskje større ting som å starte store prosjekter, alene eller sammen med andre, men jeg tror at hvis mange av oss bidrar i det små, kan det ha minst like stor virkning.

              Og jeg tror ikke mennesker er gode eller dårlige. Noen kan være kommet inn på feil spor, og det kan være mange grunner til det, men de aller fleste har iallfall muligheter og evner til å gjøre noe bra – enten det er for sine barn, miljøet, eller for dyr og mennesker som har det vanskelig. Og det skaper ringvirkninger. Vi kan være gode rollemodeller og kan ha stor påvirkningskraft både i positiv og negativ retning.

              Jeg tror de fleste gjør mye som er bra og at de skaper en forskjell uten selv å være klar over det. Vi bestemmer selv hvor mye vi vil bidra og hva vi vil bidra med. Vi har evner og interesser som går i ulike retninger, så da gjelder det bare å finne ut hva som harmonerer med den du er og den du ønsker å være.