Å gi fra hjertet

 

 

                   Det er bra å gi når man blir bedt,

                   men det er bedre å gi ubedt, fordi man forstår.

                                                           Kahlil Gibran

 

 

 

             Det å gi gaver kan være så mangt. Vi kan gi noe som vi mener er av verdi, enten det er i kroner og øre, eller noe vi tror mottakeren vil sette pris på. Men noen ganger gir vi ut fra en form for plikt. Kanskje tenker vi at vi skylder mottakeren noe, at vi skylder en gjenytelse for noe vi selv har mottatt. Vi gir ikke så ofte våre gaver spontant ut fra ren lyst eller et ønske om å glede en annen.

             I vår kultur er vi fiksert på ting. Vi gir gaver til passende anledninger, og det bør helst ha en «riktig» pengeverdi, gaver vi gir og gaver vi mottar bør stå i et omtrentlig verdimessig forhold til hverandre. Men når vi gir denne formen for gaver, handler det sjelden om å gi fra hjertet. Det er fint å velge gaver med omhu, å velge noe som vi tror betyr noe for mottakeren. Likevel har den den symbolske verdien ofte større betydning enn pengeverdien. Ågi ord eller handlinger som gleder andre, betyr ofte mer enn ting både for giveren og for mottakeren. Vi kjenner til uttrykket giverglede, som indikerer at det finnes en sammenheng mellom det å gi og å oppleve glede.

             Å gi fra hjertet handler om både et oppriktig ønske om å glede en annen og en ekte følt glede ved å gi. Når vi gir fra hjertet, har vi ingen baktanker. Vi forventer ikke å få noe igjen, vi føler ingen form for forpliktelse. Å gi fra hjertet kan være å fortelle noen at du er glad i ham eller henne, det kan være å gi noen ros for vel utført arbeid, en spesiell prestasjon eller en egenskap du setter pris på hos vedkommende. Å gjøre noen en tjeneste eller å hjelpe vanskeligstilte kan også være å gi fra hjertet, forutsatt at vi gjør det med glede og ikke ut fra egeninteresse. Slik kan vi oppleve at vi gjør noe meningsfullt, at vi bidrar til noe positivt og kanskje utgjør en forskjell i verden, om enn i mindre format. Men små handlinger betyr også noe. Kanskje er vi små brikker i et større spill, men i den store sammenheng teller alle enkelthandlinger. Vi har alle vår part å spille, og det er opp til hver og en av oss hvordan vi velger å bidra. Og da kan det være verdt å tenke over at når vi gir fra hjertet gleder vi ikke bare andre, men at det også skaper glede hos oss selv.