Alder

 

 

           Å være 70 år ung kan være mer oppmuntrende enn

           å være 40 år gammel.

                                               Oliver Wendel Holmes

 

 

              Alder kan være så mangt. De fleste tenker på antall år et menneske har levd, det vi kaller den kronologiske alder. Men vi har også begrepet biologisk alder, som måler kroppens tilstand og yteevne ut fra aldersforandringer, og mellom disse to betegnelsene kan det være store forskjeller. En mann på 40 kan ha en biologisk alder som tilsvarer 60 eller vice versa.

             Et tredje begrep er psykologisk alder, og det sier noe om hvor gammel en føler seg. Det vanligste er vel at folk føler seg yngre enn de er. I følge en studie fra 2014 gjelder dette tre av fire i Norge (forskning.no).

             Det er et visst samsvar mellom den biologiske alder og den psykologiske. Mennesker som holder seg i god fysisk form og er aktive på flere arenaer, har gjerne mer til felles med og føler seg yngre enn andre i samme aldersgruppe. Kanskje kan vi i en viss forstand si at vi kan «velge» å bli gamle, eller omvendt: vi kan «velge» å forbli unge. Vi kan velge å dyrke våre interesser og delta i aktiviteter somj synes meningsfulle. Vi kan velge å omgås mennesker i ulike aldersgrupper og velge venner ut fra felles verdier og interesser heller enn alder.

             Vi vet at kroppens biologiske tilstand reduseres gradvis når vi når en høy alder, hukommelsen svikter kanskje, og vi blir lettere rammet av sykdommer. Men dersom vi holder oss aktive, mentalt så vel som fysisk, så trenger vi ikke å stå noe tilbake når det gjelder oppgaveløsning eller det å tilegne oss ny kunnskap.

             Jeg tror vår psykologiske alder har mye med innstilling å gjøre. Både det jeg har nevnt med å dyrke interesser og aktiviteter som gir mening, gir en følelse av livskvalitet. Å føle at vi betyr noe for andre, er viktig for mange av oss, at vi har nære og gode relasjoner og en følelse av at vi har noe å leve for.

             Men jeg mener ikke å moralisere eller å påstå at dette er enkelt for alle. Det kan være mange grunner til at noen «gir opp». Det kan være ensomhet, sorg, depresjon, store smerter og annet som gjør at de ikke orker. Hvis de ikke har noen glede av livet og ikke noe håp, så nytter det lite å komme med «gode råd».

             Så jeg skal nøye meg med å konkludere med at alder i seg selv ikke trenger å være noen hindring. Mange bruker alder som en unnskyldning for å la være å gjøre noe nytt, noe de ellers kunne hatt glede av. Vi blir ikke «for gamle». Noen av oss blir kanskje for syke eller for funksjonshemmede på et eller annet område til å delta i alle ønskelige aktiviteter, men det finnes alltid muligheter på andre arenaer. Så lenge vi mentalt sett er noenlunde oppegående, kan vi alltid finne noe å glede oss over og noe som kan gi livet mening.