Å være skapende.

 

 

                          Skapelse er liv.

                                      Kjell Nupen

 

 

             Vi er alle skapende og på ulike plan. Når vi snakker om kreative mennesker, tenker vi gjerne på mennesker som har ideer og som skaper noe nytt. De har kanskje kunstneriske evner som de setter ut i livet. De kan være billedkunstnere. Musikere, tekstforfattere eller annet, men har det til felles at de er gode på et spesielt område.

             Men slik jeg ser det, er det å være skapende mer omfattende. Vi skaper i stor grad vår skjebne eller skaper livet vårt gjennom våre valg. Alt det vi gjør handler om skapelse. Å skape er å gjøre eller ikke gjøre – vi kan velge å handle i en gitt situasjon eller vi kan la det være. Vi foretar valg hele tiden, og alle valg fører til resultater.

             Nå velger jeg å skrive. Jeg bruker intuisjonen og tankene mine, og det gjør at jeg lærer noe om hva jeg tenker akkurat nå. Jeg legger merke til hvordan jeg assosierer og om det dukker opp noe nytt i bevisstheten, noe jeg ikke har tenkt på før. Jeg kan ikke la være å skape. Jeg skaper i nåtid, skaper tankene mine og kanskje også følelsene mine.

             Vi skaper både bevisst og ubevisst. Når vi drømmer, skaper vi historier ut fra ting som ligger latent i underbevisstheten og kan da være spesielt kreative. Vi skaper også vår egen opplevelse av virkeligheten, blant annet hva vi velger å fokusere på blant all den informasjon som til enhver tid er tilgjengelig for oss.

             Vi skaper i et fellesskap med andre. Vi kan skape gode følelser hos hverandre eller negative følelser. Vi skaper ikke bare våre egne liv, men vi er medskapende i livene til hverandre. Vi påvirker andres tanker og følelser på samme måte som andre påvirker våre. Vi kan ikke skape i et vakkum, men påvirkes av og lar oss berøre av alt det vi omgir oss med. Kort sagt er det å være et skapende menneske, å være et menneske på godt og vondt.