Gode vekstvilkår

 

                                Av og til tror vi at det vi gjør bare er en dråpe i havet,

                               Men havet ville vært mindre uten den dråpen.

                                                                                         Mor Theresa

 

          Vi mennesker utvikler oss forskjellig. Vi fødes under ulike vilkår og på ulike steder på kloden. Vi har ulike forutsetninger på en rekke områder som tilgang til utdanning og materiell velstand, frihet fra vold og undertrykkelse, gode sosial- og helsetjenester og gode sosiale nettverk.

           På samme måte som en plante trenger næringsrik jord og tilgang på vann og luft for å vokse og trives, er også mennesker avhengig av gode vekstvilkår for å utvikle seg på en best mulig måte. Vi kan ikke tvinge en blomst til å blomstre, vokse og utfolde seg, men vi kan fremme prosessen ved å gi god næring og kjærlig omsorg. Det samme gjelder for mennesker.

           Vi trenger alle å få våre grunnleggende behov dekket, men skal vi blomstre og utnytte våre potensialer til fulle, trenger vi noe mer: oppmuntring, anerkjennelse og kjærlighet. Slik kan vi også utvikle egenkjærlighet.

           Når vi får mye kritikk eller ikke blir sett som den vi er, kan vi lett komme til å se oss selv som udugelige og lite betydningsfulle. Vi lar andre mennesker definere oss. Vi tror at vi er slik andre synes å oppfatte oss, selv om det ikke stemmer. Det de forteller oss med eller uten ord, virker inn på vårt selvbilde både på godt og vondt.

           Som barn og unge er vi ekstra sårbare og lett påvirkelige. Siden grunnlaget for vår utvikling skjer i de aller første leveårene,er det spesielt viktig at vi blir møtt med mye trygghet og kjærlighet i denne fasen. Vi trenger å utvikle tillit til omgivelsene, å kunne oppleve at våre dypeste behov blir møtt på en god måte.

           Dessverre er det ikke slik for alle. Mange barn opplever mishandling og omsorgssvikt. Det kan være alkoholmisbruk aller psykisk sykdom hos foreldre eller andre omsorgspersoner. Noen vokser opp på barnehjem eller i fosterhjem, hvor de ikke opplever å få den trygghet og kjærlighet de har behov for. Andre vokser opp i land hvor det er krig eller opplever stor fattigdom som begrenser deres evne til vekst og utfoldelse.

           Det er mange grunner til at barn og ungdom kommer skjevt ut og havner i kriminalitet, rusmisbruk eller får psykiske og atferdsmessige problemer. Kanskje er vi litt for raske til å dømme: Vi ser den tøffe, hardbarka gutten eller jenta, men ikke det sårbare barnet som skjuler seg bak maska. Som bare ønsker å bli møtt med forståelse og kjærlighet. Vi applauderer de skoleflinke og velfungerende ungdommene, men reflekterer ikke over årsaken til at andre har fallt utenfor.

           Det å ikke bli godtatt av jevnaldrende kan være vondt. Mange barn og unge blir mobbet av ulike årsaker, og spesielt vanskelig må det være for de som kommer nye til landet vårt. Som kanskje har flyktet fra krig og har mange traumatiske opplevelser bak seg. Som sliter med å tilpasse seg en ny kultur. Som prøver å lære språket og kodene, men opplever å bli trakkasert og holdt utenfor av fellesskapet.

           Da er det bra om vi kan bidra med litt raushet og omtanke. Vi kan kanskje ikke reparere en ødelagt barndom, men vi kan gjøre mye for å skape bedre vekstvilkår her og nå for folk som har det vanskelig. Slik kan de få en ny sjanse til å blomstre.

 

Kommentarer

17.06.2018 20:22

Tonje Jacobsen-Loraas

Dette var en veldig fin tekst Grete! Kloke tanker om noe innihampen viktig!
God kveld til deg fra Tonje på Nesodden