Rom for glede

 

 

                                  Huset mitt har brent ned.Nå ser jeg månen.

                                                                   Kinesisk ordspråk

 

          Noen ganger skjer det ting i livet vårt som vi ikke har herredømme over. Alvorlig sykdom hos oss selv eller våre nærmeste. At vi mister noen eller noe som har betydd mye for oss. Vi er så heldige å bo på en forholdsvis fredelig plett på kloden, vi har hittil vært skjermet for de største naturkatastrofer, vi er sikret viktige sosiale velferdsordninger og de fleste av oss har nok av både mat og det vi ellers måtte trenge for å dekke grunnleggende behov. Men trass i alt dette, kan ingen av oss unngå å oppleve store tap eller vanskelige situasjoner i løpet av livet. Vi kan reagere forskjellig, men de fleste vet noe om hva både sorg, frykt, sinne og depresjon innebærer.

           Det er viktig å slippe disse følelsene til når de dukker opp. Det er naturlig å reagere med sorg når vi mister noen eller noe som er kjært for oss eller med frykt når vi føler oss truet. Slike såkallte negative følelser må få komme til orde; vi skal kjenne på dem, akseptere dem, og la de få være det de er. Å undertrykke slike følelser, å late som de ikke eksisterer, er det verste vi kan gjøre. Å bare tenke positivt når livet farer ille med oss, blir feil. Vi har lov til å bli lei oss, til å bli sinte eller å føle oss maktesløse. Vi føler det vi føler, og følelsene er en del av det å være menneske.

           Det som er farlig er når vi begynner å dyrke disse vanskelige følelsene, når vi blir hengende fast i sorgen eller sinnet vårt og ikke greier å fokusere på andre sider av livet, på ting som tross alt er positive.

           Det heter seg at det vi gir energi vokser, og det gjelder også følelsene våre – de negative så vel som de positive. Hvis vi er villige til å se oss rundt, finnes det alltid ting vi kan glede oss over. Jeg tror det er viktig at vi, selv i en stor sorg, kan slippe til disse små øyeblikkene av glede, la de få rom. Det kan være omsorgen fra en god venn, en fugl som synger, et vakkert landskap eller hva som helst som vi normalt forbinder med noe positivt. Det som gjelder er å se disse tingene, å stoppe opp og skape et rom der vi tar vare på slike øyeblikk. Jo flere ting vi fyller dette rommet med, desto større blir det, det vil utvide seg i takt med vår vilje til å fylle det. Vi kan se på dette som et rom hvor vi kan søke tilflukt når livet føles tungt, et rom for fred og hvile. Dette gledesrommet kan vi fylle med vakker musikk, vakre gjenstander, gode venner, kjeledyr, eller med gode minner. Hovedsaken er at det er noe som har verdi for oss og at vi midt i sorgen eller frykten har vilje til å fokusere på nettopp det om enn i korte øyeblikk.