Vårt ytre og indre miljø

 

                                       Det som ikke er bra for bikuben, er ikke bra for bien.

                                                                  Marcus Aurelius (2. årh. f.Kr.)

 

 

       Det snakkes mye om miljøforurensning i våre dager. Vi får råd om hvordan vi kan ta bedre vare på miljøet. Vi kildesorterer så godt vi kan og, iallfall de mest bevisste blant oss, prøver å redusere strømbruken, reise kollektivt eller på andre måter leve slik at vi kan yte et lite bidrag til å redusere CO2 utslippene. Politikere krangler seg imellom om hvilke partier som gjør mest for miljøet, hva som er de beste virkemidler for å få til en bærekraftig utvikling og så videre, og så videre. Men hva med vårt indre miljø? Vår indre forurensning? Én ting er maten vi spiser, alt det usunne vi putter i oss, farlige tilsetningsstoffer og sprøytemidler i mat samt sigaretter og alle mulige former for rusmidler. En annen ting er forurensningen av sinnet og tankene våre. Det kan være snakk om negative tankemønstre, holdninger eller trossystemer som vi har overtatt av andre uten å stille spørsmål ved. Det kan også være slikt som hevntanker, sårethet eller bekymringer; alle former for negativt tankespinn som surrer rundt i hodene våre og hindrer oss i å ha det godt med oss selv og andre.

       Vårt indre landskap trenger også næring og kjærlig omsorg for at det skal blomstre og bære frukt, og med det tenker jeg ikke bare på omsorg eller støtte fra de mennesker som omgir oss, selv om det kan være viktig nok. Mange av oss har fått lide i årevis på grunn av omsorgssvikt i barndommen, vi kan ha blitt oversett eller hånet, blitt utsatt for såvel psykisk som fysisk mishandling, og slikt setter spor i sinnet. Det gjør noe med selvtilliten og vår følelse av verdi som mennesker. Men så er det heldigvis slik at vi har mulighet til å gjøre noe med disse følelsene.

       En følelse utløses vanligvis av en tanke, og tankene har vi i stor grad kontroll over. Når jeg tenker at jeg ikke er god nok, kan jeg for eksempel spørre meg selv hvor denne tanken kommer fra. Er det min egen, eller er den blitt plantet i meg av andre? Jeg kan også fokusere på kvalitetene mine. Jeg vet at det finnes ting som jeg er god på, jeg har vært i flere situasjoner hvor jeg har hatt opplevelsen av å være god. Og hva vil det si å være god nok? Hvem skal jeg være god i forhold til? Noe av det mest ødeleggende for vårt indre miljø, er når vi sammenligner oss med andre. Vi er alle unike. Hvis vi trenger å leve opp til noe ideal, må det være våre egne indre potensialer. Når vi tenker negative tanker, enten det er om oss selv eller om andre eller om livet og tilværelsen generelt, så gjør det noe med oss, og langt på vei gjør det også noe med andre, med miljøet omkring oss. Det samme gjelder i motsatt tilfelle; jeg våger å påstå at vi påvirker hverandre såvel positivt som negativt, ikke bare med våre utsagn og handlinger, men også med våre tanker og holdninger.

       Så la oss fortsette å engasjere oss i klimaspørsmål og gjøre vårt beste for å redusere den ytre forurensningen. Dette er et av de viktigste spørsmål i vår tid og vi gjør altfor lite, så for all del; her trengs det mer engasjement og ikke mindre. Men la oss samtidig fokusere på hva vi kan gjøre for å redusere den indre forurensning; jeg tror det er en sammenheng her – at alt henger sammen med alt, og at vi, før jorden kan heales, trenger å heales som mennesker.