Indre stemmer

 

 

                            Dette er det vanskeligste av alt: Å være seg sjøl – og synes at det duger.

                                                                                                      Hans Børli

 

        Vi har mange stemmer inne i oss. Kritiske stemmer som forteller oss at vi ikke er spesielt mye verdt, at vi ikke er gode nok verken på det ene eller andre området. Hver dag snakker vi med oss selv, i stor grad om oss selv, og som regel er det vel de negative tankene som dominerer. Det å si til meg selv at jeg er vakker, klok og dyktig hører liksom ikke til god tone, og dessuten kan det være vanskelig helt å tro på det. Vi tror helst det andre forteller oss og er spesielt mottakelig for kritiske røster. Vi har alle vært barn en gang. Vi har opplevt å være i en sårbar situasjon, og mange av oss har blitt utsatt for en mer eller mindre feilslått barneoppdragelse. Vi har fått høre at vi ikke er gode nok; vi er klossete, dumme, umulige, bråkete, slemme, tafatte, feige og så videre. Disse påstandene kan ha festet seg hos oss, slik at vi har begynt å oppfatte oss selv på samme måte.

         Likevel, disse kritiske stemmene som vi hører inne i oss og har lært oss å lytte til og å tro på, er ikke våre egne, og de har ingenting med vårt autentiske selv å gjøre. Vi er født med mange utviklingspotensialer, men dessverre har mye av veksten vår stagnert underveis fordi vi har lyttet til andres stemmer. Men det er aldri for sent å snu. Vi er mye mer og sannsynligvis noe helt annet enn hva disse stemmene forteller oss, så kanskje det er på tide at vi finner fram til oss selv igjen. Det kan være vanskelig å frigjøre seg fra de stemmene som har festet seg i oss. Det har dannet seg mønstre og strukturer i oss som sitter svært dypt, men heldigvis finnes det måter vi kan løse opp disse mønstrene på. Et viktig stikkord er oppmerksomhet. Når vi begynner å legge merke til hva vi sier til oss selv mens vi gjør det og hvordan vi gjør det, har vi mulighet til å forandre strategi. Vi kan spørre oss selv om det er sant det vi sier og om det i tilfelle er vår egen eller andres sannhet.

           Et annet stikkord er aksept. Vi kan ikke forandre på det som er. Hvis vi veier hundre kilo, så er det et faktum som vi bare må godta. Vi kan derimot velge å gå inn for slanking ved å begynne å spise mindre og sunnere og mosjonere mer. Derved er vi kommet til det tredje stikkordet: valg. I en eller annen forstand er vi altid frie til å velge. Selv om vi begrenses av ytre rammer, kan vi velge hvordan vi vil reagere. Jeg kan velge å bli rasende dersom jeg mener en urett er begått mot meg, eller jeg kan velge å ta det opp med motparten på en rolig og saklig måte. På samme måte kan jeg begynne å lytte til meg selv, min egen indre stemme, i stedet for å lytte til stemmer fra fortiden som sierr meg at jeg ikke er god nok som jeg er.