Verdier

                       For penger kan ein få alt, heiter det. Nei, ein kan ikkje det.    

                        Skalet av alle ting kan ein få for penger. Men ikkje kjernen.

                                                                                                     Arne Garborg

 

            Hva er det som virkelig er verdt noe?Når vi ser på vår måte å leve på her i Vesten, skulle en tro det var å eie mest mulig av materielle ting. Folk er opptatt av å tjene mest mulig penger og å overgå hverandre i kunne fremvise alle former for statussymboler. I større eller mindre grad lar nok de fleste av oss seg påvirke av reklame, media og alt hva vi ser og hører rundt oss. Enten det gjelder eksotiske reisemål, fritidsboliger eller unødvendige luksusartikler, lar vi oss ofte friste; ja, kanskje føler vi oss til og med mer verdifulle for en stund når vi kan skilte med noe virkelig eksklusivt og kostbart.

             Problemet er at denne type verdier sjelden er varige og heller ikke ekte. Ekte verdier er ikke døde, materielle ting, men er levende og dynamiske. Mennesker og natur, dyr, fugler og alt som lever er verdifulle, og det samme kan sies om forholdet mellom disse, slik som kjærlighet, tillit medfølelse og omsorg.

             Mange snakker om våre kristne verdier som noe som er spesielt viktig å ta vare på. Jeg vil ikke benekte at det finnes mye verdifullt innen kristendommen, men det gjør det også i andre religioner. Buddha var opptatt av medfølelse og respekt for alt levende. I hinduismen er også prinsippet om ikke-vold viktig for mange og er knyttet til ideen om at alle levende vesener har sjel. Budskapet om kjærlighet står sterkt i Jesu`lære, men kommer også til uttrykk i andre religioner. Men på samme måte som i Bibelens tekster, finnes der motstridende utsagn i andre religioners hellige skrifter. I alle de store religionene finnes splittelser og grupperinger som velger å tolke og å etterleve sine hellige skrifter på sin egen måte. Mange kriger er blitt satt i gang som har sitt utspring i ulike religioner og ulike verdisyn.

             En annen kilde til konflikt og krig er penger eller det som kan kjøpes for penger. Penger gir makt, og makt kan misbrukes. I mange land ser vi at de fattige blir stadig fattigere og de rike rikere. Penger er nyttige som middel til å skaffe seg det mest nødvendige, og det kan være middel til å framskaffe verdier som gir glede og tilfredshet både for oss selv og for andre. En vilje til å dele, til å gi avkall på noe av egen rikdom og overflod for å skape en mer rettferdig verden, er en positiv verdi. Men kanskje er flertallet av oss grunnleggende egoistiske?

             I Norge lever de fleste i mer eller mindre overflod, men det er vel heller uvanlig at vi gir til fattige slik at det virkelig merkes. Kanskje slenger vi noen mynter til en tigger på gata eller en mindre seddel til en hjelpeorganisasjon, men gjør det vel like mye for å lette egen samvittighet. Få av oss er villig til å lide for at andre skal få det bedre.

             Dette kan høres moraliserende ut, men det er ikke min intensjon å fortelle andre hva de bør gjøre og ikke gjøre, om de er gode eller dårlige mennesker. Jeg tror vi alle har både gode og dårlige sider, og at disse ofte kommer i konflikt med hverandre. Vi er mange som ønsker å bidra til en bedre verden, men som likevel ikke ønsker å gi avkall på egne goder.

             Mitt ønske er først og fremst at jeg selv og andre skal bli litt mer bevisst på hvilke verdier som virkelig har betydning for oss og i litt større grad forsøke å handle i tråd med disse. Jeg ønsker at vi i større grad skal søke å framelske våre gode sider, som vår evne til kjærlighet og medfølelse og at våre mindre heldige egenskaper kan tre mer i bakgrunnen. Jeg tror at vi alle har evne til å påvirke hverandre på godt og vondt og at vi i kraft av våre individuelle verdier og holdninger alle kan gjøre vårt til at verden blir litt bedre å leve i.